SLUITEN

Herroepingsrecht abonnementen

1. Herroepingsrecht geldt voor abonnementen, niet voor aankoop van losse exemplaren.

2. Voor abonnementen kan herroeping gevraagd worden binnen een termijn van 14 dagen na de publicatiedatum van het eerste nummer van het abonnement.

3. Bij herroeping zal het abonnementsgeld teruggestort worden binnen de veertien dagen na ontvangst van herroeping, verminderd met de waarde van de ontvangen exemplaren van het tijdschrift.

4. De herroeping dient te gebeuren door gebruik van het herroepingsformulier te vinden op deze website.