SLUITEN

Missieverklaring

Het doel van het Assyriologisch Centrum Georges Dossin is bij te dragen tot de ontwikkeling van Assyriologische studies in België door het bevorderen van onderzoek aangaande de geschiedenis, de epigrafie, de talen en de archeologie van het Oude Nabije Oosten.

Teneinde dit te bewerkstelligen worden twee wetenschappelijke publicaties uitgegeven: het tijdschrift Akkadica en de reeks Supplementa ad Akkadica, met bijdragen van Belgische en buitenlandse wetenschappers in deze domeinen. Verspreiding van kennis voor een breder publiek is belangrijk voor ons. Dit wordt verwezenlijkt door lezingen en bezoeken aan tentoonstellingen in verband met het Oude Nabije Oosten in binnen- en buitenland. Om het onderzoek te bevorderen, worden onze publicaties, boeken en tijdschriften geschonken aan de bibliotheek van onze gastinstelling: de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, waar ook onze lezingen plaatsvinden.


Het ACGD heeft vele banden ontwikkeld met de internationale Assyriologische en archeologische wetenschappelijke gemeenschap.

Raad van Bestuur

Voorzitter a.i. Em. Prof. Dr. D. Homès-Fredericq
Directeur Em. Prof. M. Tanret
Adjunct-Directeur Em. Prof. Dr. E. Gubel
Wetenschappelijk Secretaris Dr. I. Moriah Swinnen

 

 

Leden

Prof. Dr. K. De Graef UGent
Prof. Dr. K. Abraham KULeuven
Prof. Dr. J. Tavernier UCL
Prof. Dr. L. Colonna-d'Istria ULiège

 

 

Schenkingen 

Via overschrijving:

IBAN BE75 2100 3716 0651

BIC BEBABEBB