SLUITEN
Alle abonnementen gelden voor één jaar en behelzen de twee volumes van het lopende jaar. Ze zijn jaarlijks te hernieuwen door betaling via deze website of storting op de rekening van het Assyriologisch Centrum Georges Dossin: Banque Fortis Agence St.- Alix, Place St.- Alix, B - 1150 Brussels IBAN : BE75 2100 3716 0651 BIC : GEBABEBB
De tarieven zijn vermeld op de binnenkaft van het tijdschrift en op deze website (doorklikken op Individueel of Bibliotheken & Instellingen)

Voor het bestellen van afzonderlijke nummers, gelieve te mailen naar akkadica@kmkg-mrah.be

Lidmaatschap + Abonnement Akkadica
LOADING ZOOM

Individueel Lidmaatschap + Abonnement Akkadica

Het tijdschrift Akkadica publiceert wetenschappelijke artikels betreffende de geschiedenis en het landschap van Mesopotamië en zijn periferie, alsook archeologische en filologische studies (o.a uitgaven van spijkerschriftteksten)

Akkadica (Papieren en digitale versie)
2 uitgaves per jaar
+ lidmaatschap

Abonnementen zijn jaarlijks en houden twee volumes van Akkadica in (eind mei en eind december), verzendingskosten zijn inbegrepen in de prijs.

Abonnementen die tegen maart niet hernieuwd zijn ontvangen een herinneringsmail.

vanaf € 40.00 incl BTW

MAAK UW KEUZE


Aantal: